Adresă:

Clinic Lus Fly, 34394, Istanbul, Turchia, (+905524377846)

Privacy Policy si Cookie

Actualizat la GDPR - Regulamentul UE 2016/679

Această secțiune conține informații despre metodele de management ale Clinicii LUS FLY cu referire la prelucrarea datelor utilizatorului de la https://transplantuldepar.ro. În unele părți ale site-ului colectăm datele dvs. personale, informații specifice sunt publicate în conformitate cu art. 13 din Regulamentul UE 2016/679 pentru confirmarea necesară înainte de furnizarea datelor solicitate. Informațiile și datele pe care le furnizați vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului și cu obligațiile de confidențialitate care inspiră activitatea Clinicii LUS FLY. Informațiile sunt furnizate numai pentru https://transplantuldepar.ro și nu pentru alte site-uri web care pot fi consultate de utilizator prin intermediul linkurilor conținute de acestea. Scopul acestui document este de a furniza informații despre metodele, calendarul și natura informațiilor pe care controlorii de date trebuie să le furnizeze utilizatorilor atunci când se conectează la paginile web ale https://transplantuldepar.ro.

1 - Prelucrarea datelor

În timpul utilizării https://transplantuldepar.ro, datele referitoare la persoane identificate sau identificabile pot fi procesate pentru a furniza servicii sau pentru a le îmbunătăți pe acestea din urmă atât pentru servicii de bază, cum ar fi identificarea limbii utilizatorului, cât și pentru servicii mai complexe. Controlorul de date este Clinica Lus Fky cu sediul în: Via dei Ciclamini 128/130 00171 Roma (RO), REA: RM-1553501, CF: 14889511003 Italia. e-mail: info@trapianto-capelli-italia.it. Prelucrarea datelor generate de utilizarea site-ului are loc la sediul operatorului de date cu intervenția subiecților responsabili de acesta. În caz de nevoie, datele conectate la serviciul de newsletter pot fi prelucrate de către operatorul de date sau de persoanele numite de acesta în acest scop pe site-ul relativ.

2 - Date de navigare

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site web achiziționează, în timpul funcționării lor normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu părțile interesate identificate, ci prin natura lor ar putea, prin procesarea și asocierea cu datele deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. Această categorie de date include adrese IP sau nume de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, adresele de notare URI ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite solicitarea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server și alți parametri referitoare la sistemul de operare și la mediul computer al utilizatorului. Aceste date sunt utilizate numai pentru a obține informații statistice anonime cu privire la utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia și sunt șterse imediat după prelucrare. Datele ar putea fi utilizate pentru a stabili responsabilitatea în caz de infracțiuni informatice împotriva site-ului: cu excepția acestei eventuale, datele de pe contactele web nu persistă mai mult de șapte zile.

3 - Date furnizate de utilizator

Trimiterea opțională, explicită și voluntară de poștă electronică la adresele indicate pe acest site implică achiziția ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde la solicitări, precum și orice alte date cu caracter personal incluse în mesaj. Informațiile sumare specifice vor fi raportate sau afișate progresiv pe paginile site-ului configurate pentru anumite servicii la cerere.

4 - Furnizare opțională de date

Utilizatorul este întotdeauna liber să furnizeze datele personale necesare pentru trimiterea de materiale informative, cu excepția cazului în care este necesar pentru navigare. În caz contrar, furnizarea acestor date poate face imposibilă obținerea a ceea ce se solicită.

5 - Metode de procesare

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de instrumente automatizate pentru timpul strict necesar pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate. Se observă măsuri de securitate specifice pentru a preveni pierderea de date, utilizarea ilicită sau incorectă și accesul neautorizat.
6 - Scopul procesării

Tratamentul pe care intenționăm să îl efectuăm, cu acordul dvs. specific, atunci când este necesar, are următoarele scopuri:
a. Permiteți furnizarea Serviciilor solicitate de dvs. și gestionarea ulterioară și autonomă a panoului dvs. de control, la care veți accesa prin înregistrarea și crearea profilului de utilizator la furnizarea Serviciilor, inclusiv colectarea, stocarea și procesarea date în scopul stabilirii și, ulterior, funcționării, gestionării tehnice și administrative a relației legate de furnizarea serviciilor și realizarea de comunicări referitoare la îndeplinirea relației stabilite;
b. permite navigarea și consultarea site-ului web serrasimone.it;
c. răspunde la solicitările de asistență sau informații, pe care le vom primi prin e-mail, telefon sau prin formularul special „Contacte” din cadrul Site-ului.
d. îndeplinește obligații legale, contabile și fiscale;
e. desfășura activități de marketing prin e-mail sau număr de telefon pentru serviciile oferite de Serra Simone, datele au fost colectate prin intermediul buletinului informativ sau al formularelor de contact de pe site, cu excepția cazului în care inițial te-ai opus acestui tratament sau în comunicările ulterioare;
f. orice comunicare importantă sau securitate computerizată

7 - Temei juridic și caracter obligatoriu sau opțional al prelucrării

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate în secțiunea 7 (a-b-c) este art. 6 (1) litera (b) din regulamente, deoarece prelucrarea este necesară pentru furnizarea serviciilor contractate. Furnizarea de date cu caracter personal este opțională, dar furnizarea acestor date ar face imposibilă activarea Serviciilor solicitate. Scopul secțiunii 7 (d) reprezintă un tratament legitim al datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 6 alineatul (1) litera (c) din regulament. Odată furnizate datele cu caracter personal, prelucrarea este într-adevăr necesară pentru a îndeplini o obligație legală la care este supus transplantul-aialia.it. Tratamentele efectuate în scop de marketing se bazează pe eliberarea consimțământului dvs. în conformitate cu art. 6 (1) litera (a) și ale art. 22 alineatul (2) litera (c) din regulament. Mai jos veți găsi detaliile pentru a revoca parțial sau total acordul pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing.

8 - Destinatari de date cu caracter personal

Datele dvs. personale pot fi partajate, în scopurile menționate în secțiunea 3 de mai sus, cu:
a. subiecți care de obicei acționează ca controlori de date, adică:
i) persoane, companii sau birouri profesionale care oferă servicii de asistență și consultanță Clinicana Lus Fly în probleme de recuperare contabilă, administrative, juridice, fiscale, financiare și de credit legate de furnizarea de servicii;
ii) subiecții cu care este necesar să interacționeze pentru furnizarea serviciilor (de exemplu, autoritățile naționale și străine de înregistrare cărora le sunt transmise documentația tehnică și administrativă și modulele de menținere, autoritățile care gestionează baza de date WHOIS care conține datele personale) dintre destinatarii numelor de domeniu, subiecții care oferă serviciul de plată cu card de credit, subiecții și companiile care furnizează servicii de găzduire / servicii cloud / certificate SSL / servicii de e-mail);
iii) subiecții delegați să desfășoare activități de întreținere tehnică (inclusiv întreținerea echipamentelor de rețea și rețelele de comunicații electronice);
iv) companii care furnizează servicii de marketing și management de afaceri.

b. subiecții, entitățile sau autoritățile cărora este obligatoriu să comunicați datele dvs. personale în conformitate cu dispozițiile legale sau ordinele autorităților;

c. persoane autorizate de Clinica Lus Fly să prelucreze Datele cu caracter personal necesare pentru a desfășura activități strict legate de furnizarea Serviciilor, care sunt angajate în confidențialitate sau au o obligație legală adecvată de confidențialitate.

09 - Transferuri de date cu caracter personal

Unele dintre datele dvs. personale sunt împărtășite cu destinatarii care pot fi găsiți în afara Spațiului Economic European. https://transplantuldepar.ro asigură că datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate de către acești Destinatari, în conformitate cu Regulamentele. Într-adevăr, transferurile se pot baza pe o decizie de adecvare sau pe clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană. Mai multe informații sunt disponibile de la proprietar.
10 - Stocare date

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în secțiunea 6 (a-b-c) vor fi păstrate pentru timpul strict necesar pentru atingerea acelorași scopuri. În orice caz, deoarece acestea sunt tratamente efectuate pentru furnizarea de servicii, Clinicana Lus Fly va prelucra Datele cu caracter personal până la momentul permis de legislația italiană pentru protecția intereselor sale (art. 2946 din Codul civil și modificările ulterioare). Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate la secțiunea 6 litera (d) vor fi păstrate la timp cerute de obligația sau regula specifică a legii aplicabile. Ca exemplu, datele despre trafic vor fi păstrate în justiție timp de un an de la generarea lor sau până la timpul necesar de reglementările temporare aplicabile antiterorismului; în caz contrar, acestea vor fi păstrate șase luni. În scopurile menționate la secțiunea 6 litera (e) (f), datele dvs. personale vor fi prelucrate în schimb până la revocarea consimțământului dumneavoastră. În orice caz, este posibil ca Clinica Lus Fly să își păstreze Datele cu caracter personal până la momentul permis de legislația italiană pentru protecția intereselor sale (art. 2947 (1) (3) c.c.). Mai multe informații despre perioada de păstrare a datelor și criteriile utilizate pentru a determina această perioadă pot fi solicitate prin scris proprietarului.

11 - Drepturile părților interesate

Aveți dreptul de a solicita în orice moment Clinic Lus Fly: acces la datele dvs. personale; corectarea sau dreptul de a solicita limitarea prelucrării în cazurile prevăzute de art. 18 din Regulament; obține într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și citibil de către un dispozitiv automat, datele care îl privesc, în cazurile prevăzute la art. 20 din Regulament; Eliminarea parțială a unor date; Dreptul la uitare: acesta este dreptul de a solicita anularea totală a datelor dvs. din sistemele noastre, cu excepția datelor referitoare la obligațiile contractuale sau legale. (de exemplu: facturare, obligații de securitate); Cererile trebuie adresate: prin e-mail, la adresa: info@trapianto-capelli-italia.it. Pentru solicitări referitoare la probleme de confidențialitate, vă rugăm să trimiteți mesajul cu o copie scanată a cărții de identitate, introducând în corpul textului, pe lângă motivul solicitării dvs., și următoarea formulare: Autorizez prelucrarea datelor cu caracter personal trimise în acest e-mail / mesaj poștal de la Clinica Lus Fly, controlorul de date, în scopurile referitoare la datele cu caracter personal prevăzute în corpul textului acestui mesaj pentru timpul necesar pentru efectuarea operațiunii și accept politica de confidențialitate, așa cum se arată pe pagină: https : //transplantuldepar.ro/privacy-policy-e-cookie/

12 - Securitatea datelor furnizate

Securitatea datelor este garantată în timpul utilizării platformei în conformitate cu procedurile adoptate de serrasimone.it în urma directivelor identificate la articolele 32 și 33 din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) În cazul încălcării datelor cu caracter personal, controlorul de date notifică autorității competente de supraveghere în temeiul articolului 55 fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de 72 de ore de la conștientizarea acesteia, cu excepția cazului în care este puțin probabil ca încălcarea datelor personale prezintă un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor. O eventuală notificare a încălcării prevede, de asemenea:
a) descrie natura încălcării datelor cu caracter personal, inclusiv, dacă este posibil, categoriile și numărul aproximativ de persoane vizate în cauză, precum și categoriile și numărul aproximativ de înregistrări ale datelor cu caracter personal în cauză;
b) comunică numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau a altui punct de contact unde pot fi obținute mai multe informații;
c) descrie consecințele probabile ale încălcării datelor cu caracter personal;
d) descrie măsurile adoptate sau propuse de operatorul de date pentru remedierea încălcării datelor cu caracter personal și, de asemenea, dacă este necesar, pentru diminuarea posibilelor efecte negative.

13 - Modificări ale acestui document

Acest document, publicat la adresa: https://transplantuldepar.ro/privacy-policy-e-cookie/ constituie politica de confidențialitate a acestui site. Clinic Lus Fly își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza pur și simplu conținutul, parțial sau complet, tot din cauza modificărilor din legislația aplicabilă. https://transplantuldepar.ro vă va informa despre aceste modificări de îndată ce sunt introduse și vor fi obligatorii imediat ce sunt publicate pe Site, așa că vă invit să vizitați periodic această secțiune pentru a lua cunoștință de cea mai recentă și actualizată versiune a acestei politici de confidențialitate. Documentul a fost actualizat la 25.05.2018 pentru a respecta dispozițiile de reglementare relevante.

14 - Regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal - Pagina cu informații

Pagina conține legături către legislație și documente interpretative, foi informative și pagini tematice și este actualizată continuu:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue

INFORMAȚII PRESTATE PRIVIND COOKIES

I cookies sono dati che vengono inviati da serrasimone.it al browser internet dell’utente e vengono memorizzati da questo per poi essere ritrasmessi al sito alla visita successiva. Essi possono essere usati per monitorare le sessioni, per autenticare un utente in modo che possa accedere a un sito senza digitare ogni volta nome e password e per memorizzare le sue preferenze. Esistono tanti tipi di cookies classificabili per per aspetti tecnici, durata, provenienza e funzione.

Proseguendo la navigazione all’interno del sito si acconsente all’utilizzo dei cookie.

Cookie-urile sunt date care sunt trimise de serrasimone.it către browserul de internet al utilizatorului și sunt stocate de acesta pentru a fi apoi transmise înapoi pe site la următoarea vizită. Acestea pot fi folosite pentru a monitoriza sesiunile, pentru a autentifica un utilizator, astfel încât acesta să poată accesa un site fără să tastați de fiecare dată numele și parola și să stocheze preferințele sale. Există multe tipuri de cookie-uri care pot fi clasificate după aspecte tehnice, durata, originea și funcția.

Prin continuarea navigării pe site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.

Ce sunt cookie-urile:

Cookie-urile constau în porțiuni de cod instalate în browser care ajută proprietarul în furnizarea serviciului pe baza scopurilor descrise. Acest site nu utilizează în mod direct cookie-uri de profilare. Totuși, acest site folosește obiecte încorporate care descarcă cookie-uri terțe, adesea capabile să profileze interesele utilizatorului, căutările sau navigarea.

Acest site web folosește cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a analiza traficul nostru. Cookie-urile sunt fișiere text mici, care pot fi utilizate de site-uri web pentru a face utilizatorului experiența mai eficientă. Legea prevede că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., dacă acestea sunt strict necesare funcționării acestui site. Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de servicii terțe care apar pe paginile noastre. Consimțământul dvs. se aplică pe următoarele site-uri web: trapianto-capelli-italia.it

Tipuri de cookie-uri prezente pe acest site:

Cookie-uri tehnice. Cookie-urile care sunt introduse în browser și retransmise de Google Analytics sau prin serviciul de statistici Blogger sau similar sunt tehnice numai dacă sunt utilizate în scopul optimizării site-ului direct de către proprietarul site-ului în sine, care poate colecta informații în formă agregată pe numărul de utilizatori. și cum vizitează site-ul. În aceste condiții, pentru cookie-urile de analiză se aplică aceleași reguli, în termeni de informații și consimțământ, prevăzute pentru cookie-urile tehnice.

Cookie-uri de durată Din punct de vedere al duratei, se pot distinge cookie-urile de sesiune temporare, care sunt șterse automat la sfârșitul sesiunii de navigare și sunt utilizate pentru identificarea utilizatorului și, prin urmare, evită autentificarea la fiecare pagină vizitată și la cele permanente care rămân active în computer până la expirare. sau anularea de către utilizator. Cookie-urile de sesiune pot fi instalate pentru a permite accesul și a rămâne în zona rezervată a portalului ca utilizator autentificat. Nu sunt stocate permanent, ci doar pe durata navigării până când browserul este închis și dispar atunci când browserul este închis. Utilizarea lor se limitează strict la transmiterea identificatorilor de sesiune constând din numere aleatorii generate de server necesare pentru a permite o explorare sigură și eficientă a site-ului.

Cookie-uri terțe părți În legătură cu originea, distingem cookie-urile trimise browserului direct de site-ul pe care îl vizitați și de cele ale terțelor persoane trimise computerului de pe alte site-uri și nu de cel vizitat. Cookie-urile permanente sunt adesea cookie-uri terțe. Majoritatea cookie-urilor terțe constau în cookie-uri de urmărire utilizate pentru a identifica comportamentul online, pentru a înțelege interesele și pentru a personaliza propunerile de publicitate pentru utilizatori. Cookie-uri terțe pot fi instalate, atât analitice, cât și profilate. Acestea sunt trimise din domenii ale terților menționate anterior, externe site-ului. Cookie-urile analitice ale terților sunt utilizate pentru a colecta informații despre comportamentul utilizatorului pe trapianto-capelli-italia.it. Sondajul are loc în mod anonim, pentru a monitoriza performanța și a îmbunătăți capacitatea de utilizare a site-ului. Cookie-urile de profil terțe sunt utilizate pentru a crea profiluri de utilizator, pentru a oferi mesaje publicitare în conformitate cu alegerile luate de utilizatorii înșiși. Utilizarea acestor cookie-uri este reglementată de regulile stabilite de către terți înșiși, prin urmare, utilizatorii sunt sfătuiți să citească informațiile de confidențialitate și instrucțiunile pentru gestionarea sau dezactivarea cookie-urilor publicate pe paginile web relative.

Cum să controlați și / sau să ștergeți cookie-urile:

Majoritatea browserelor web acceptă cookie-uri, dar de obicei puteți modifica setările browserului web pentru a refuza cookie-urile, dezactiva cele existente sau pur și simplu să fiți informați atunci când un nou cookie este trimis pe dispozitivul dvs. Vă rugăm să rețineți că, dacă refuzați sau dezactivați cookie-urile, unele caracteristici ale site-ului web pot fi pierdute. În plus, prin dezactivarea cookie-urilor sau a categoriilor de cookie-uri, cookie-ul nu este șters din browserul dvs. Va trebui să îl ștergeți manual folosind panoul de control al browserului.

Mai jos sunt modalitățile de gestionare a preferințelor cookie oferite de principalele browsere:

Internet Explorer:
Deschide Internet Explorer;
Faceți clic pe butonul „Instrumente” și apoi pe „Opțiuni Internet”;
Selectați fila „Confidențialitate” și mutați glisorul la nivelul de confidențialitate pe care doriți să îl setați (în sus pentru a bloca toate cookie-urile sau în jos pentru a le permite pe toate);
Apoi faceți clic pe „Ok”.

Google Chrome:
Deschideți Google Chrome;
Faceți clic pe pictograma „Instrumente”; Selectați „Setări” și apoi „Setări avansate”; Selectați „Setări de conținut” în „Confidențialitate”;
În fila „Cookies” puteți deselecta cookie-urile și puteți salva preferințele.

Firefox:
Deschide Firefox;
Apăsați butonul „Alt” de pe tastatură;
În bara de instrumente situată în partea de sus a browserului, selectați „Instrumente” și apoi „Opțiuni”;
Apoi selectați fila „Confidențialitate”;
Accesați „Setări istoric” și apoi la „Utilizați setări personalizate”;
Debifează „Acceptă cookie-urile de pe site-uri” și salvează preferințele.

Opera:
Opera deschisă;
Faceți clic pe „Setări” din meniul browserului și selectați „Setări”;
Selectați „Preferințe rapide”;
Debifează „Activați cookie-urile”.

Safari:
Deschide Safari;
Alegeți „Preferințe” în bara de instrumente, apoi selectați panoul „Securitate” din caseta de dialog care urmează;
În secțiunea „Accepta cookie-uri” puteți specifica dacă și când Safari trebuie să salveze cookie-urile de pe site-uri. Pentru mai multe informații, faceți clic pe butonul Ajutor (marcat cu un semn de întrebare);
Pentru mai multe informații despre cookie-urile care sunt stocate pe computer, faceți clic pe „Afișați cookie-uri”.